Animasjon i skolen - Om Animasjon i skolen
Animasjon i skolen - - En morsom måte å lære på!
En morsom måte å lære på
Å benytte animasjon som metodikk i skolen er er morsom og kreativ måte å lære på. I stedet for å reprodusere læreboka, kan man med animasjon lage egne framtillinger av fagstoff og samtidig gå i dybden på det temaet man arbeider med. Animasjon passer for barn i alle aldre, og alle fag kan integreres i arbeidet. Animasjonsarbeid er morsomt, kreativt, lærerikt og tilpasset alle barn uansett hvilke evner og forutsetninger de har. Arbeidet dekker Kunnskapsløftets mål for arbeid med digitale verktøy.
Les oppdaterte nyheter på bloggen min.

Jeg kan tilby flere ulike kurs og foredrag:
-Animasjonskurs for lærere, kulturskolelærere, filmklubbarbeidere og andre som arbeider med barn og ungdom.
- Animasjonsverksted for barn og voksne
- Helgeseminar med foredrag, kurs og     animasjonsverksted.
-Kurs i enkel redigering for skolebruk.
- Fra idè til animasjon. Kurs i manusarbeid og animasjon. (For elever i grunnskole og videregående skole)

Foredrag:
- "Animasjon som metodikk i skolen på alle trinn"
- "Fra bildeanalyse til animasjonsfilm"
- "Animasjon som en del av kunst og håndverksfaget"
-" En introduksjon til animasjonens verden"
" Manuskurs for nybegynnere"

Jeg tilpasser kurs etter ønsker og behov!
Et animasjonskurs kan vare fra 2 timer til to- tre dager.


Webside drives av  Vistaprint